Archive for the tag "tee-se-itse"

Ruskaretkitoiveita ja Staalon kaato

tee ne ite -rukkaset

Vuotavan ilmapatjan fiksaus

Kota – risukeitin – ilmaputki

ja pah